Khoa Công nghệ Ô tô

Là bộ phận trực thuộc Ban lãnh đạo trường, quản lý và tổ chức giảng dạy cho các nghề và môn học mô đun sau:
- Đào tạo trình độ Cao đẳng, các nghề:
  + Công nghệ ô tô
- Đào tạo trình độ Trung cấp, các nghề:
  + Công nghệ ô tô
  + Cơ điện nông thôn (các môn học/modun phần cơ khí động lực)
- Đào tạo trình độ Sơ cấp, các nghề:
  + Điện ô tô
- Đào tạo thường xuyên theo yêu cầu của người học:
  + Bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, chuyển giao công nghệ.
  + Đào tạo để lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp và chứng chỉ sơ cấp theo hình thức đào tạo thường xuyên.


    Khoa thường xuyên chú trọng cập nhật chương trình đào tạo theo hướng hiện đại và tích cực hóa người học.Trên cơ sở tham khảo các chương trình, mô hình đào tạo của ở các nước tiên tiến trên thế giới để xác định mục tiêu và xây dựng chương trình đào tạo gắn liền với việc đáp ứng nhu cầu của ngành nghề một cách tốt nhất.
    Đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt và các kỹ năng mềm đủ sức để chủ động tham gia thị trường lao động trong nước, khu vực và Quốc tế, có khả năng tự đào tạo để trở thành những chuyên gia công nghệ giỏi trong tương lai.
    Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình trong giảng dạy, tâm huyết với nghề, nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao.
    Thiết bị đào tạo - thực hành hiện đại, đầy đủ các thiết bị, phương tiện để sinh viên thực hành.
    Cơ sở vật chất nhà xưởng thực hành khang trang, sạch đẹp.

Danh sách cán bộ, giáo viên khoa Công nghệ Ô tô:

STT Thông tin cán bộ, giáo viên Ảnh
1   Nguyễn Văn Huấn
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Trưởng Khoa
  SĐT: 0904 254 034
  Email: vanhuan.cdn@gmail.com
2   Nguyễn Tài Cường
  Trình độ: Thạc sỹ
  Chức vụ: Phó trưởng khoa
  SĐT: 0989 186 039
  Email: trieucuong3010@gmail.com
3    
4   Nguyễn Thị Duyên
  Trình độ: Đại học
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0918 519 434
  Email: duyen.cnc@gmail.com
5    Chu Bá Vỹ
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0975 211 484
  Email: bavy.cdxd@gmail.com
6   Nguyễn Văn Nụ
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0976 054 502
  Email: vannubn99@gmail.com
7   Đoàn Thế Thành
  Trình độ: Đại học
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0985 725 806
  Email: doanthanh.spkt@gmail.com
8  Đào Thị Thu Hiền
  Trình độ: Thạc sĩ
  Chức vụ: Giáo viên
  SĐT: 0979 648 007
  Email:  hoathonglamnghiep@gmail.com


Nguồn tin: Phòng TCHC