Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên nghề Công nghẹ Ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Thông báo về việc tuyển dụng giảng viên nghề Công nghẹ Ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
Căn cứ nhu cầu của Nhà trường trong công tác đào tạo nghề Công nghệ Ô tô, nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí. Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: 01 giảng viên dạy nghề Công nghệ Ô tô; 01 giảng viên dạy nghề


.