Quyết định công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên các lớp cao đẳng khóa 46 thi tốt nghiệp đợt 4 năm 2020